Contact Us

We’re waiting for you

Get In Touch

Leirskole og retreat ved Lom, Jotunheimen.

  • Soleggen Fjellstue og Leirskole, Stymmevegen 24, 2686 Lom
  • +47 61 21 10 02
  • soleggenfjellstue@gmail.com
  • Martin Engdal: 48347512
  • Sissel Engdal: 41328187

Follow us